آشنایی با کلاس Warlock

آشنایی با کلاس Warlock

جادوگر (به انگلیسی: Warlock)، کلاسی قدرتمند در استفاده از جادو ها می باشد. هیرو های این کلاس دارای توانایی ظاهر کردن شیاطین (Demons) می باشند که در هنگام مبارزه با دشمنان به وارلوک کمک می کنند. هیرو های این کلاس می توانند برای دمیج دادن به دشمنان خود از انواع Bolt ها مانند Fire و یا Shadow استفاده نمیایند. همچنین هیرو های این کلاس می توانند با باف (Buff) های خود، قدرت برخی ویژگی های یار های خودی (Allies) را تقویت کنند.

 

ویژگی های کلاس Warlock

Warlock دارای قابلیت هایی می باشد که اگر از آن ها به درستی استفاده شود می تواند او را در PVP به حریفی ترسناک برای دشمنان تبدیل کند. این امر با استفاده از قابلیت هایی چون Fear و موارد مشابه تحقق می یابد.

Affliction یکی از Spec های اصلی کلاس Warlock برای دمیج دادن به دشمن می باشد.

Demonology باعث افزایش دمیج Demon های شما می شود. در حالت Metamorphosis اکثر قابلیت ها و اسپل های هیرو قوی تر می شوند.

Destruction به شکل مستقیم در غالب توپ های آتشین به دشمنان صدمه می رساند.

همچنین از قابلیت های خاص کلاس Warlock احضار کردن (Summon) سایر هیرو ها به محل فعلی هیرو کلاس وارلوک می باشد که با استفاده از اسپل Ritual of Summoning انجام می شود.

از Soulburn برای افزایش قدرت برخی از قابلیت های هیرو استفاده می شود. (در هر بار درگیری در نبرد 3 بار قابل استفاده می باشد)

Healthstones باعث شفا بخشی (HP Restoration) می شود.

هیرو Warlock می تواند انواع مختلفی از پت های (Pet) دیاموند را استفاده کند که با Grimoire of Supremacy قدرت آن ها را افزایش می دهد.

 

تخصص های (Specialization) کلاس Warlock

 

Affliction Demonology Destruction
Corruption Metamorphosis Immolate
Agony Demonic Fury Conflagrate
Unstable Affliction Hand of Gul’dan Incinerate
Drain Soul Summon Felguard Chaos Bolt
Haunt Molten Core Chaotic Energy
Mastery: Potent Afflictions Wild Imps Burning Embers
Eradication Mastery: Master Demonologist Mastery: Fiery Apocalypse
Demonic Tactics Devastation

برچسب ها: ,,,,