آشنایی با کلاس Monk

آشنایی با کلاس Monk

مونک (به انگلیسی: Monk) یکی از کلاس های نسبتاً جدید بازی World of Warcraft می باشد. داستان از آنجا شروع شد که پاندارن ها (Pandarens) تصمیم گرفتند توانایی های خود را به جنگجو های هر دو گروه هورد (Horde) و اِلایِنس (Alliance) آموزش دهند. در پچ 5.4.8 برای اولین بار از Race جدید پاندارن (Panda) و کلاس جدید Monk رونمایی شد. بیشتر اسپل های این کلاس بر روی انیمیشن ها و حرکات رزمی تمرکز دارند. هیرو های این کلاس دارای Strength بالا می باشند و برای استفاده از اسپل ها از منبع Chi Energy استفاده می کنند. منطقه ی Pandaria نیز که محل اصلی حکومت قوم پاندا می باشد در پچ 5.4.8 باز شده است. Monk ها در هر سه نقش تانکی (Tank Role)، هجومی نزدیک برد (Melee DPS Role) و شفابخشی (Healer Role) توانایی های بالایی دارند. مونک ها در بازی باعث توازن می شوند زیرا هم می توانند در Alliance و یا Horde عضو شوند و هم در سه نقش مختلف بازی نمایند.

 

ویژگی های کلاس Monk

Monk ها دارای منطقه ی مخصوصی جهت تلپورت می باشند که به Peak of Serenity معروف است (مانند Death Gate برای هیرو های کلاس DK)

Brewmaster مونک های این Spec دارای توانایی های تانکی بالایی هستند.

Mistweaver مونک های شفابخش (Healer) از این Specialization استفاده می کنند. این گروه می توانند از اسپل Jab برای تولید Chi energy استفاده کنند.

Windwalker این مونک ها دارای توانایی های مختص به نقش Melee Damage می باشد. تمام قابلیت های این دسته با Chi و انرژی کار می کنند.

Monk ها دارای چندین Stance متفاوت برای افزایش توانایی های خود از جمله Damage می باشند.

 

تخصص (Specialization) های کلاس Monk

Brewmaster

Blackout Kick

Dizzying Haze

Breath of Fire

Guard

Mastery: Elusive Brawler

Ferment

 

Mistweaver

Soothing Mist

Renewing Mist

Surging Mist

Uplift

Mastery: Gift of the Serpent

Jade Mists

 

Windwalker

Jab

Tiger Palm

Blackout Kick

Fists of Fury

Mastery: Bottled Fury

Battle Trance

برچسب ها: ,,,,