آشنایی با کلاس Druid

آشنایی با کلاس Druid

دروید (به انگلیسی: Druid) به معنای «کاهن»، «کشیش» یکی از کلاس های همه فن حریف بازی World of Warcraft می باشد. دروید می تواند از میان چهار Specialization یکی را انتخاب کند و جالب اینجاست هر کدام از Spec ها یک نقش مخصوصی را برای هیرو ایجاد می کنند. یعنی هیرو می تواند در تمامی نقش های تانکی (Tank Role)، شفابخشی (Healer Role)، هجومی نزدیک برد (Melee DPS Role) و هجمومی دور برد (Ranged DPS Role) ایفای نقش نماید .نکته ی جالب تر اینجاست که در همه ینقش ها دارای توانایی فوق العاده جذاب و قدرتمندی می باشد. به شکلی که در نقش DPS کشتن دشمنان را سهل و در نقش های تانکی و شفابخشی کشتن یار های خودی (Allies) را سخت می کند. هیرو های Druid می توانند به شکل موجودات مختلف تبدیل شوند. مثلا ًمی توانند به یک پرنده برای پرواز سریع یا به یک یوز جهت حرکت زمینی سریع تر تبدیل شوند. حتی دروید ها می توانند به موجودات دریایی برای تسریغ و تسهیل حرکت در آب ها نیز بدل گردند. به تبدیل این حالت های مختلف به یکدیگر Shapeshift گفته می شود.

 

ویژگی های کلاس Druid

Restoration دارای توانایی Incarnation: Tree of Life (یک نوع Shapeshift) می باشد که توانایی های شفابخشی (Healing Abilities) هیرو را تقویت می کند.

Feral / Cat برای نقش Melee Dps استفاده می شود که از Shapeshift مخصوص خود با عنوان Cat Form برای وارد نمودن خسارات (Damage) سنگین استفاده می کند.

Guardian / Bear برای نقش تانکی استفاده می شود و Shapeshift مخصوص آن Bear Form می باشد که باعث باز شدن تعداد زیادی از اسپل های مختص به نقش تانکی و یک سری اسپل های مرتبط با کاهش خسارات واردی و… می شود. در این حالت Armor شما نیز به شکل قابل توجهی افزایش می یابد.

Balance برای نقش Ranged DPS استفاده می شود و دارای اسپل هایی برای وارد نمودن خسارات سنگینی به دشمن می باشد. همچنین این SPEC دارای توانایی Shapeshift مخصوصی برای افزایش آرمور با نام Moonkin Form,می باشد.

دروید ها انواع تغییر حال های خود را می توانند با ترین کردن یا حل کوئست های لازم به دست آورند.

برخی از Shapeshift ها برای همه ی دروید ها در هر Spec قابل دسترسی می باشد.مانند Bear Form و Travel Form و Cat Form و Travel Form و Travel Form و Flight Form.

همچنین دروید ها دارای قابلیتی جهت تلپورت (Tele-Teleport) به Moonglade می باشند.

 

تخصص (Specialization) های هیرو ی Druid

Balance

Wrath

Starfire

Starsurge

Moonfire

Eclipse

Mastery: Total Eclipse

Lunar Guidance

 

Feral Combat

Rake

Rip

Shred

Savage Roar

Mastery: Razor Claws

Sharpened Claws

 

Guardian

Ursa Major

Lacerate

Savage Defense

Tooth and Claw

Mastery: Primal Tenacity

Survival of the Fittest

 

Restoration

Lifebloom

Regrowth

Swiftmend

Wild Growth

Mastery: Harmony

Naturalist

 

 

برچسب ها: ,,,,