آموزش جمع آوری مونت های World of Warcraft – قسمت اول – مونت های فروشی

آموزش جمع آوری مونت ها / World of Warcarft

 

در در این مجموعه از مطالب در وو سورس قصد داریم نحوه جمع آوری مونت (Mount) های بازی را آموزش دهیم. توجه داشته باشید در حال حاضر مونت های اضافه شده به بازی تا پچ 7.3.5 در این مجموعه آموزش ها گنجانده شده اند. سعی شده است این مجموعه تمامی مونت های موجود تا نسخه مذکور را شامل شود. قابل ذکر است آموزش مطابق با محتوای سرور اصلی بازی (بلیزارد) تهیه شده است.

به طور کلی 415 عدد مونت زمینی و هوایی در بازی وجود دارند که در صورت به دست آوردن همه این مونت ها می توانید لقب Lord of The Reins را دریافت نمایید.

در قسمت اول به شما محل خرید مونت هایی که توسط Vendor / فروشنده ها در بازی از طریق اعتبار درون بازی (Gold و یا برخی انواع دیگر اعتبار های درون بازی)، قابل خرید می باشند را نشان خواهیم داد.

توجه: جهت خلاصه نمودن محتوای آموزش عنوان هر مونت با صفحه مربوط به آن در سایت WoWHead پیوند (لینک) شده است. با بازکردن صفحه جدید در بخش Sold By وبسایت WowHead فهرست NPC هایی که مونت مورد نظر را می توانید از طریق آنها تهیه کنید نمایش داده شده اند. با کلیک بر لینک متنی هر فروشنده به صفحه ی مربوط به NPC در سایت منتقل می شوید که محل دقیق قرار گیری فروشنده در بازی را بر روی نقشه در ابتدا و بالای صفحه نمایش می دهد. 

 

مونت های قابل خرید توسط Horde

مونت های قابل خرید توسط Alliance

Reins of the Golden King  قابل خرید با 1500 واحد طلا
Golden Gryphon  قابل خرید با 50 واحد طلا
Snowy Gryphon  قابل خرید با 50 واحد طلا
Ebon Gryphon  قابل خرید با 50 واحد طلا
Swift Blue Gryphon  قابل خرید با 100 واحد طلا
Swift Purple Gryphon  قابل خرید با 100 واحد طلا
Swift Green Gryphon  قابل خرید با 100 واحد طلا
Swift Red Gryphon  قابل خرید با 100 واحد طلا
Armored Snowy Gryphon  قابل خرید با 2000 واحد طلا
Reins of the Wooly Mammoth  قابل خرید با 10000 واحد طلا
Reins of the Traveler’s Tundra Mammoth  قابل خرید با 20000 واحد طلا
Reins of the Grey Riding Yak  قابل خرید با 3000 واحد طلا
Reins of the Blonde Riding Yak  قابل خرید با 3000 واحد طلا
Reins of the Grand Expedition Yak  قابل خرید با 120000 واحد طلا
Mosshide Riverwallow قابل خرید با 50000 واحد طلا + 5 هزار Apexis Crystal
Rocktusk Battleboar قابل خرید با 10000 واحد طلا
Witherhide Cliffstomper قابل خرید با 20000 واحد طلا
Champion’s Treadblade قابل خرید با 100000 واحد طلا
Bloodfang Cocoon قابل خرید با 2000000 واحد طلا
Arcadian War Turtle قابل خرید با 150 واحد Curious Coin

برچسب ها: ,,,,