برچسب: %da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9

img

کمیک Battle for Azeroth: Three Sisters

author image نویسنده ChilL | ویژه کامیک | 0 نظر | 23 خرداد 1397

  بلیزارد، چند ماه مانده به عرضه رسمی بازی World of Warcraft: Battle for Azeroth شروع به نشر تعدادی کمیک/کامیک (Comic) کرده است. این کمیک ها داستان برخی شخصیت های موثر در نسخه جدید بازی را روایت می کنند. داستان…

ادامه مطلب
img

کمیک Battle for Azeroth: Magni The Speaker

author image نویسنده ChilL | ویژه کامیک | 0 نظر | 20 خرداد 1397

بلیزارد، چند ماه مانده به عرضه رسمی بازی World of Warcraft: Battle for Azeroth شروع به نشر تعدادی کمیک/کامیک (Comic) کرده است. این کمیک ها داستان برخی شخصیت های موثر در نسخه جدید بازی را روایت می کنند. داستان هایی…

ادامه مطلب
img

کمیک Battle for Azeroth: Jaina Reunion

author image نویسنده ChilL | ویژه کامیک | 0 نظر | 16 خرداد 1397

بلیزارد، چند ماه مانده به عرضه رسمی بازی World of Warcraft: Battle for Azeroth شروع به نشر تعدادی کمیک/کامیک (Comic) کرده است. این کمیک ها داستان برخی شخصیت های موثر در نسخه جدید بازی را روایت می کنند. داستان هایی…

ادامه مطلب