تبدیل Prestige لجیون به Honor در نبرد برای آزروث

بلیزارد، در نسخه Legion بازی World of Warcraft از سیستم جدیدی برای ارزش گذاری کاراکتر در PvE با نام Prestige رو نمایی کرد. حال در نسخه جدید بازی (Battle for Azeroth) این قابلیت حذف شده و سیستم جدید Honor Level جایگزین آن شده است.

Honor Level ها به صورت Wide Account می باشند. به این معنا که با کسب Honor Level مشخص برای هر کاراکتر سایر کاراکتر های شما در سرور های بلیزارد نیز از همان Honor Level معین برخوردار خواهند شد. همچنین بلافاصله پس از انقال Legion به BFA به صورت کامل، Prestige Level های کسب شده در Legion به Honor Level های «نبرد برای آزروث» تبدیل خواهند شد. در لجیون هر Prestige Level نیازمند 44 هزار Honor می باشد. قابل ذکر است اولین سطح Prestige صرفاً به مقدار 22 هزار واحد Honor نیازمند می باشد. در Battle for Azeroth برای افزایش هر سطح از Honor مقدار 8800 واحد Honor مورد نیاز است. بنابراین هر یک واحد Prestige Level لجیون معادل 5 واخد Honor Level نبرد برای آزروث می باشد. (قابل ذکر است سطح Prestige اول معادل 2.5 Honor Level می باشد) 

برای مشاهده honor Level کاراکتر خود در Battle for Azeroth از تب PvE می توانید Badge مربوط دسترس پیدا کنید:

 

همچنین امکان رهگیری روند افزایش سطح Honor Level از طریق Level Bar نیز میسر می باشد:

 

برچسب ها: ,,,,,