اخبار سرور تک وو (Tak wow)

سرور تک وو سرور نوپا World of warcraft 3.3.5a Wotlk می باشد که دیروز افتتاح شده است.XP RATE های این سرور ۳x می باشد.اینس icc در این سرور در دسترس و قابل استفاده می باشد.طبق گفته ی ادمین سایت کور خریداری شده سرور تا آخر همین هفته بر روی سرور قرار خواهد گرفت.متن اصلی خبر:

 

با سلام خدمت تمام دوستان عزیز.

سرور تک وو با کور خارجی و فیکس بالا افتتاح می شود.

کور سرور از یکی از سرور های خارجی خریداری شده که تا هفته ی دیگه جایگزین کور فعلی خواهد شد.

کور ما موارد زیر را شامل می شود:

 

 • Most spells and talents are working.
  Estimate percentage of working classes (Does not include pets.):

  • Death Knights are working ۹۹% as intended.
  • Druids are working ۹۹% as intended.
  • Hunters are working ۹۹% as intended.
  • Mages are working ۹۹% as intended.
  • Paladins are working ۹۹% as intended.
  • Priests are working ۹۹% as intended.
  • Rogues are working ۹۹% as intended.
  • Shamans are working ۹۹% as intended.
  • Warlocks are working ۹۹% as intended.
  • Warriors are working ۹۹% as intended.
 • Working Battlegrounds.
  • Random Battlegrounds are available.
  • Warsong Gulch is available.
  • Arathi Basin is available.
  • Eye of the Storm is available.
  • Alterac Valley is available.
  • Strand of the Ancients is available.
  • Isle of Conquest is available.
  • Wintergrasp is available.
 • Working Arenas.
  • Blade’s Edge Arena is available.
  • Nagrand Arena is available.
  • Ruins of Lordaeron is available.
  • The Ring of Valor is available.
  • The Dalaran Arena is available.
 • Working instances.
  • Blackfathom Deeps is available.
  • Blackrock Depths is available.
  • Blackrock Spire is available.
  • Blackwing Lair is available.
  • Dire Maul is available.
  • Gnomeregan is available.
  • Maraudon is available.
  • Molten Core is available.
  • Ragefire Chasm is available.
  • Razorfen Downs is available.
  • Razorfen Kraul is available.
  • Ruins of Ahn’Qiraj is available.
  • Scarlet Monastery is available.
  • Scholomance is available.
  • Shadowfang keep is available.
  • Stormwind Stockade is available.
  • Stratholme is available.
  • Temple of Ahn’Qiraj is available.
  • Temple of Atal’Hakkar is available.
  • The Deadmines is available.
  • Uldaman is available.
  • Wailing Caverns is available.
  • Zul’Gurub is available.
  • Zul’Farrak is available.
  • Auchindoun: Auchenai Crypts is available.
  • Auchindoun: Mana-Tombs is available.
  • Auchindoun: Sethekk Halls is available.
  • Auchindoun: Shadow Labyrinth is available.
  • Black Temple is available.
  • Caverns of Time: Hyjal Summit is available.
  • Caverns of Time: Old Hillsbrad Foothills is available.
  • Caverns of Time: The Black Morass is available.
  • Coilfang Reservoir is available.
  • Gruul’s Lair is available.
  • Hellfire Citadel: Hellfire Ramparts is available.
  • Hellfire Citadel: Magtheridon’s Lair is available.
  • Hellfire Citadel: The Blood Furnace is available.
  • Hellfire Citadel: The Shattered Halls is available.
  • Karazhan is available.
  • Magisters’ Terrace is available.
  • Sunwell Plateau is available.
  • Tempest Keep: The Arcatraz is available.
  • Tempest Keep: The Botanica is available.
  • Tempest Keep: The Eye is available.
  • Tempest Keep: The Machanar is available.
  • Zul’Aman is available.
  • Naxxramas is available.
  • Wyrmrest Temple: The Obsidian Sanctum is available.
  • Utgarde Keep: Utgarde Keep is available.
  • Utgarde Keep: Utgarde Pinnacle is available.
  • Azjol-Nerub: Ahn’Kahet: The Old Kingdom is available.
  • Azjol-Nerub: Azjol-Nerub is available.
  • Drak’Tharon Keep is available.
  • The Nexus: The Nexus is available.
  • The Nexus: The Eye of Eternity is available.
  • The Nexus: The Oculus is available.
  • Caverns of Time: The Culling of Stratholme is available.
  • The Violet Hold is available.
  • Gundrak is available.
  • Vault of Archavon is available.
  • Onyxia’s Lair is available.
  • Ulduar is available.
  • Ulduar: Halls of Stone is available.
  • Ulduar: Halls of Lightning is available.
  • Crusaders’ Coliseum: Trial of the Champion is available.
  • Crusaders’ Coliseum: Trial of the Crusader is available.
  • Icecrown Citadel: Halls of Reflection is available.
  • Icecrown Citadel: Pit of Saron is available.
  • Icecrown Citadel: Forge of Souls is available.
  • Icecrown Citadel is available
  • Wyrmrest Temple: Ruby Sanctum is available.
 • Misc.
  • Dungeon Finder is available.
  • The Death Knight starting area is working.
  • The auction house is working.
  • Most Vehicles are working.
  • Most quests are working.
  • Most world events are working.
  • Most rare boss spawns are available.
  • Most creatures are scripted.
  • Most items are working.
  • Blizzlike Line of Sight implementation.
  • Blizzlike pathing implementation.
  • Ore spawns are pooled according to Blizzlike standards.

سرور تک وو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 17 =

 
کانال گامینو
همه چیز درباره ی دنیای گیم... .
آخرین اخبار, نقد و برسی ها, تریلر ها, ویدیو ها ی دنیای گیم.معرفی سرور های بازی های آنلاین و ارائه ی پر سرعت ترین لینک های دانلود بازی,همه و همه در کانال تلگرامی گامینو... .